Marta Mrzygłód – miejsce nr  3  na liście konfederacji w okręgu  15

Logo Stowarzyszenie Bochenskie
Bądźmy solą tej ziemi
Mm Main Foto Opti.png
Marta
Mrzygłód

Miejsce numer 3 na liście Konfederacji
w okręgu 15

Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki

Logo Konfederacja.svg
Mm Main Foto Opti.png
Marta
Mrzygłód

Miejsce numer 3 na liście Konfederacji
w okręgu 15

Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki

Logo Konfederacja.svg
Mm Main Foto Opti.png

Aktualności

Liderzy Listy

Konfederacji Wolność i Niepodległość
w okręgu Tarnowskim nr 15

1. Karol Pęczek

2. Patryk Mierzwa

Marta Mrzyglod Lider.jpg

3. Marta Mrzygłód

Główne postulaty,
które będę realizować
jako poseł:

1 Rozbicie monopolu NFZ – wprowadzenie prywatnych ubezpieczycieli na rynek. Teraz płacimy podwójnie – potrącają nam obowiązkową składkę do publicznego systemu ochrony zdrowia, który jest niewydolny i przez to musimy leczyć się prywatnie.

2 Bezpieczeństwo żywnościowe (w tym również ZDROWA żywność od rolnika bez pośrednika, od „pola do stołu”) – ochrona polskiego rolnictwa.

3 Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To przedsiębiorcy utrzymują nasze państwo.

4 Proste i niskie podatki. Ucisk fiskalny hamuje gospodarkę, innowacyjność i przedsiębiorczość.

5 Odbudowa polskiego kapitału – m.in. skuteczna polityka unijna.

Pobierz program wyborczy Konfederacji i dowiedz się więcej

Pobierz program wyborczy
Wesprzyj
moją kampanię!

1. Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek:

38 1020 1026 0000 1802 0395 5127

Tytułem: Darowizna. Mieszkam w Polsce i jestem polskim obywatelem. Wsparcie dla kandydata: Marta Mrzygłód

Nazwa i adres odbiorcy: Konfederacja Wolność i Niepodległość, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa

2. Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu:

  • z rachunku firmowego lub zagranicznego,
  • poprzez internetowych pośredników płatności,
  • przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.

W wyżej wymienionych przypadkach środki zostaną zwrócone lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

3. Łączna kwota wpłat od jednego Darczyńcy w całym roku 2023 nie może przekraczać 52 350 złotych.

4. Partia zobowiązana jest do prowadzenia dostępnego online rejestru wpłat, do którego wpisany zostanie (z imienia i nazwiska, daty oraz kwoty wpłat) każdy Darczyńca, którego suma wpłat przekroczy 10 000 złotych. Dane Darczyńców wpłacających mniejsze kwoty nie będą publikowane w Internecie (chyba że Darczyńca sobie tego zażyczy).