Marta Mrzygłód – miejsce nr  3  na liście konfederacji w okręgu  15

O mnie

Mm 2

Urodziłam się w Krakowie i tu jest mój dom rodzinny. Z korzeni krakowskich nieustannie czerpię garściami piękno naszej polskiej historii, kultury, tożsamości narodowej. Jestem z pokolenia Jana Pawła II – pokolenie 78. Moje wartości, poglądy kształtowały się na bogactwie nauki wynikającej z pontyfikatu Jana Pawła II (16 X 1978 – 5 IV 2005).

Od ponad 13 lat mieszkam w Bochni i działam społecznie na rzecz naszej małej ojczyzny, realizując projekty zdrowotne i inicjatywy na rzecz potrzebujących mieszkańców Solnego Grodu. Od studiów jestem związana z sektorem ochrony zdrowia. Uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją wiedzę uzupełniłam kończąc studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków), Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) oraz Administracji Publicznej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). W październiku 2023 rozpoczęłam studia MBA w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Wierzę, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie, a człowiek powinien zdobywać wiedzę przez całe życie, nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, póki ma ku temu wszelkie możliwości.

Szczególne przywiązanie mam do Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej (dobrodziejki polskiej nauki, mecenasa sztuki, krzewicielki wiary), Świętego Jana Pawła II oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko. Od najmłodszych lat wychowywano mnie w duchu miłości do ojczyzny, do polskiej tradycji, obyczajów i kultury.

01.01.2020 AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCĘ MARYI wg Świętego Ludwika Grignion De Montfort.

Mówi się, że człowiekiem się jest… dyrektorem, posłem, prezesem się bywa. Pomimo pełnionych funkcji, wciąż uczę się podchodzić z szacunkiem i troską do drugiego człowieka. Chroniąc siebie oraz swoje przekonania, ucinam w swoim życiu wszystkie toksyczne relacje, które nie budują, a rujnują – to ważne, by dbać o higienę swojego otoczenia, sprzyja to samorozwojowi.